הלנת עובדים זרים בחקלאות

ועד חקלאי • כניסות

קבצים מצורפים:

הלנת עובדים זרים בחקלאות

 

 

 

שלום רב

מצ"ב מכתבו של עמית יפרח למינהל התכנון בנושא שבנדון

 

 

 

בברכה,

ורדה בואבי

מנהלת לשכת אגף קרקעות ואגו"ש

תנועת המושבים בישראל    www.tmoshavim.org.il    הצטרפו אלינו

ליאונרדו דה וינצ'י 19, קומה 4, ת"א 64733 טל. 03-6086307 פקס 03-6918996

P שימרו על הסביבה אל תדפיסו מייל זה אם אינכם חייבים

מסמך זה והחומר המצורף אליו אישיים ומיועדים לנמען בלבד. העתקתם או הפצתם אסורה בהחלט. אם קיבלת את המסמך או את החומר המצורף אליו בטעות, נא הודיענו מיד במענה חוזר לדאר אלקטרוני זה ומחק כל עותק של דאר זה מהמערכת

 

 

From: ורדה בואבי - תנועת המושבים
Sent: Tuesday, June 11, 2019 12:05 PM
To: Amit <amit@tmoshavim.org.il>
Subject: הלנת עובדים זרים בחקלאות