תוצאות הבחירות לועד אגודה חקלאית 16.1.18

ועד חקלאי • 20/1/2018 כניסות

 

להלן תוצאות הבחירות לוועד אגודה חקלאית

שהתקיימו בתאריך 16.01.18

 

 

1.    רודברג אלון 50 קולות

2.    ארבל פנחס 44 קולות

3.    דור גדי 43 קולות

4.    פרידמן שרון 35 קולות

5.    רמות משה 30 קולות

6.    שורניק שמואל 24 קולות

7.    ספקטור דוד 15 קולות

 

בהצלחה

ועדת קלפי

 

מזכירות רמת צבי

טל:04-6531634 

פקס:04-6532737

mazkirut@ramat-zvi.org.il