הקרנת סרטי ילדים באתרי רשות הטבע והגנים

תרבות • כניסות

רשות הטבע עורכת הקרנת סרטים במספר אתרים באזור. כנסו לקשיור לפרטים והרשמה:

https://parks.checkfront.com/reserve/?fbclid=IwAR04DXqM0BqhacG0KLj2h-fpY7mRSvryXNv8yxlvKjjZc2WVQaodKr4diI8