זימון לקורס סע"ר

מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

זימון לקורס סער 16.5

הצהרת בריאות לסער

 

 

 

 

 

 

שלום רב,

 

רצו"ב זימון לקורס סע"ר- מועצה אזורית הגלבוע.

נשמח למתנדבים רבים ככל האפשר לקורס חשוב זה.

 

בברכה,

 

גיא איצקוביץ

מנהל המחלקה לביטחון ושירותי חירום

וקב"ט מועצה אזורית הגלבוע

 

טל': 04-6533377

פקס: 04-6533308