טיפים ממשרד החינוך- חזרה לשגרת הלימודים

מידע שימושי • כניסות

איך חוזרים ללימודים אחרי החופשה הארוכה?

https://edu.gov.il/owlHeb/GanaiYeladim/LivuyVetmicha/Life-stages-and-transitions/Pages/returning-from-summer-vacation-to-school-routine.aspx