בית רמת צבי מודיע בצער על מותו של נחמן ורובל

מזכירות • כניסות

                  

                   בית רמת צבי

מודיע בצער על מותו של

נחמן ורובל

ראשוני מתיישבי המושב וממייסדיו.

משתתפים בצער המשפחה

הלוויה היום יום ה' ו' בניסן 11.4.2019 בשעה 16:30

בבית העלמין במושב