: עדכון מס 16 לרשימת מיכון וטכנולוגיות חדשות ומיכון חוסך כ"א

ועד חקלאי • כניסות

קבצים מצורפים:

מיכון וטכנולוגיות חדשות - תוספת למיכון - עידכון מס'16 ל- 27.08

 

 

 

 

שלום רב

 

אנו מודיעים בזאת על עדכון מס 16 לרשימת מיכון וטכנולוגיות חדשות ומיכון חוסך כ"א.

אודה לכם באם תעבירו את העדכון לחקלאים הרלוונטיים במחוז שלכם

 

 

 

בברכה,

צביקה כהן

סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

טלפון: 03-9485515/3

נייד: 050-6241149

פקס: 03-9485829

מייל: zvikac@moag.gov.il