קורס השקיה בקוונועים

ועד חקלאי • 9/12/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

קורס השקיה בקוונועים 2019

 

 

 

 

שבוע טובJ

ברוריה עובדיה

מרכזת  שירות לחקלאי

מחוז העמקים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ת.ד. 203, ד.נ. גלבוע 1812000

משרד: 04-6489109  | פקס: 04-6489127

דוא"ל  bruriao@moag.gov.il  |  אתר המשרד : www.moag.gov.il