הודעה לחקלאים מיפוי 2018 לקראת מפקד עובדים זרים

ועד חקלאי • 19/3/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

img-228133405-0001

 

 

 

מזכירות רמת צבי  ;טל:04-6531634 ; פקס:04-6532737

 

 

 

From: ברוריה עובדיה [Bruria Ovadia] [mailto:bruriao@moag.gov.il]
Sent: Monday, March 19, 2018 7:47 AM
To: undisclosed-recipients:
Subject: FW: הודעה לחקלאים מיפוי 2018 לקראת מפקד עובדים זרים

 

 

 

לחקלאים שלום,

במכתב המצורף, הנכם מתבקשים לבצע מיפוי של חלקות הגידול, כתנאי להגשת בקשות להעסקת עובדים זרים.

המחוז יבצע את המיפוי, בסיוע של חברת "סיסטם".

המיפוי הנוכחי מתבסס על נתוני המיפוי שבוצע בשנת 2014, ויעודכן על פי הצורך.

לביצוע עדכון של המיפוי, על כל חקלאי ליצור קשר עם המתכנן האזורי שלו.

בברכה

דר' נתי גלבוע

מחוז העמקים