תרבות בגלבוע

"בוא שיר עברי" - 24/2
"בוא שיר עברי" - 24/2