אסיפה כללית מתיישבי רמת צבי 12.7.18

מזכירות • 5/7/2018 כניסות

 

05/07/18

4861

      

 

לכבוד

חברי אגודת מתיישבי רמת צבי

הנדון: הזמנה לאסיפה כללית

 

הנכם מוזמנים לאסיפה כללית

ביום חמישי 12.7.18 בשעה 19:00  בבית העם.

על סדר היום:

1.      בחירת יו"ר אסיפה.

2.      בחירת מזכיר אסיפה.

3.      הצגה ואישור הדוחות הכספיים לשנת 2016

4.      הצגה ואישור הדוחות הכספיים לשנת 2017

5.      עדכונים שוטפים

הדוחות יוצגו ע"י רואה חשבון איתי עייק ממשרד בועז מקלר.

 

במידה ולא יהיו נוכחים מספר חברים על פי החוק בשעה היעודה, תדחה האסיפה בשעה אחת ותתקיים בכל מספר חברים נוכחים והחלטות האסיפה תהינה חוקיות.

 

   בברכה,              

ועד ההנהלה

מתיישבי רמת צבי