קול קורא השתלמות טכנולוגיות חדשות 2019

ועד חקלאי • 15/10/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

קול קורא השתלמות טכנולוגיות חדשות 2019

הזמנה לקורס דישון והשקיה במי קולחים

הזמנה לקורס דישון והזנה של ירקות

 

 

 

 

ברוריה עובדיה

מרכזת  שירות לחקלאי

מחוז העמקים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ת.ד. 203, ד.נ. גלבוע 1812000

משרד: 04-6489109  | פקס: 04-6489127

דוא"ל  bruriao@moag.gov.il  |  אתר המשרד : www.moag.gov.il

 

 

 

image001