בחירות לוועד אגודת מתיישבי רמת צבי

מזכירות • 13/10/2017 כניסות

בחירות לוועד אגודת מתיישבי רמת צבי

הגישו מועמדותם (על פי סדר הא"ב של שם משפחה)

אידל פרדי

ארבל ליאור

גוזובסקי גליה

גולדשמיט זיו

דוד אלון

כהן ירון

רמות אמיר

הקלפי יפתח ביום ב' 16.10.2017

בחדר ישיבות במזכירות בין השעות 19:30 – 21:30

אנא בואו להצביע

בברכה ועדת קלפי