טופס התנדבות לוועדות המושב

מזכירות • 10/11/2017 כניסות

01/11/17

4793

לתושבים שלום רב

1.       ראשית, ברצוננו לומר תודה על התמיכה ועל הבעת האמון במסגרת בחירתנו לוועד ההנהלה של האגודה.

כפי שאנו רואים זאת, אנו מצפים ומקווים לשמר את הטוב הקיים, לשפר במקומות הנחוצים וגם לחדש ולהתחדש.

אתם מוזמנים לפנות אלינו לגבי נושאים אשר דורשים התייחסות וטיפול  אנחנו כאן בשבילכם ולמענכם.

2.       בחירת ועדות

בתקופה הקרובה נערוך בחירות לוועדות הבאות:

o        ועדת תרבות                                                 

o        ועדת נוער                                                   

o        ועדת הגיל הרך                                            

o        ועדת ספורט                                               

o        ועדת דת                                                      

o        ועדת ארכיון                                                 

o        ועדת נוי                                                      

o        ועדת ביקורת                                               

o        ועדת ביטחון                                                 

o        ועדת איכות הסביבה                                     

o        ועדת בריאות                                               

o        ועדת בית עלמין                                           

o        ועדת גיל הביניים                                          

                                                        שם:________________                      חתימה_________________

 

נא לסמן את בחירתכם לוועדה בה תרצו להתנדב בתוספת שם מלא וחתימה.

             על מנת להיערך לקיום הבחירות, נבקשכם להגיש מועמדותכם עד ליום 20.11.17 בשעה 12:00

             לתיבת הדואר האדומה במזכירות או לאחד מחברי הועד.

הודעה בדבר כינוס אסיפה תפורסם בהמשך.

                                  בברכה

                           חברי ועד ההנהלה