שער ביציאה מההרחבה

מזכירות • 10/11/2017 כניסות

לחברים שלום,
השער הותקן ובימים הקרובים יחל לפעול
הודעה מסודרת תצא לתושבים