צריך לדעת לומר גם תודה!

ועד הנהלה • 2/11/2018 כניסות

בשעה טובה בוצע פרוייקט כיסוי הגג בתינוקיה במושב. המועצה השלימה את אטימת המבנה וטיפלה באיטום הגגות בגן צבאים ובשני הגנים הנותרים. תודה גדולה לאריק ביטון מצוות האחזקה ולעובד נור ראש המועצה.

ת××× × ××××× ×××××: ââââש××××â, â×¢× ×ââ ×âפע×××××ת ××××¥âââ

ת××× × ××××× ×××××: ââ××× ××× ×× ××תרââ

ת××× × ××××× ×××××: ââ× ×¢××××ââ