ועדת גיל הביניים

טיול לשפלת יהודה וחבל יתיר - 24/2
טיול לשפלת יהודה וחבל יתיר - 24/2