נוהל תמיכה בשימור קרקע - 2019

ועד חקלאי • 26/12/2018 כניסות

 

 

 

 

 

שלום לכולם,

 

בשעה טובה, פורסמו נהלי התמיכה בשימור קרקע וניקוז לשנת 2019.

 

את המסמכים המלאים עבור הגשת הקול הקורא והנספחים ניתן למצוא באתר המשרד בכתובת:

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/publication/2018/Pages/noal_shmur_karka19.aspx

 

קיימים חמישה מסלולי תמיכה שבאמצעותם ניתן להגיש בקשות,

ארבעה מסלולים במסגרת "נוהל תמיכה בשימור קרקע" במסגרתם ניתן להגיש בקשות בנושא עד 28.2.2019.

# נוהל התמיכה בכלי מיכון צפוי להתפרסם בהמשך דרך מנהלת ההשקעות נעדכן בנושא עם פרסומו.

 

להלן עיקרי כלל המסלולים:

 

  1. פעולות ואמצעים לשימור קרקע -  דוגמת ניקוז תת קרקעי , שיחים, תעלות ניקוז חקלאיות ודרכי מים, אמצעים לפיזור או השהיית נגר,

מעבירי מים, מדרגים, ייצוב צמחי במטעים ובדרכים חקלאיות, סוללות מגן וכו'.

שיעור התמיכה:  עד 50%  מסכום ההשקעה, עד תקרת בקשה של 300,000 ¤.

 

2.      תכנון כולל וסקרים - לצורך הכנת תכנית כללית לשימור קרקע, לסקרים בשטחים חקלאיים ששטחם מעל 500 דונם,

לבירור בעיות מרחביות, לרבות בעיות ניקוז והמלחה לצורך מתן המלצות ולפתרונן (מגבלת השטח לא תחול על סקרים לצורך ניקוז תת קרקעי).

שיעור התמיכה: עד 50% מסכום ההשקעה.

 

2.      תחזוקת מערכות שימור קרקע עבור הוצאות תחזוקה סדירה של תעלות ניקוז, שיחים, מדרגים, מתקני השהיית נגר, ניקוז תת קרקעי, זריעת דרכים חקלאיות ועוד.

רלוונטי עבור מבקשים שלא קיבלו תמיכה במסלול התחזוקה בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה.

שיעור התמיכה:  עד 75% או עד לסך של 20,000 ¤ מסכום ההשקעה, הסכום הנמוך מבניהם.

 

4.      עיבוד משמר עבור ממשק ייעודי לשימור קרקע בשטחי עיבוד חקלאי.

שיעור התמיכה:

גד"ש - עד 2500 ד' בעל, 1500 ד' שלחין עד סך של 175 ¤ לדונם - מחולק לחמישה תשלומים שנתיים של 35 ¤ לדונם משך 5 שנים.

עד 200 ד' מטעי נשירים - עד סך של 200 ¤ לדונם  בממשק השארת עשבייה טבעית -  מחולק לשני תשלומים שנתיים של 150 ¤ לדונם בתום השנה השנייה והחמישית.

  עד סך של 300 ¤ לדונם  בממשק זריעת צמחי חיפוי -  מחולק לשני תשלומים שנתיים של 150 ¤ לדונם בתום השנה השנייה והחמישית.

עד 1000 ד' מטעי חוחובה  - עד סך של 375 ¤ לדונם - מחולק לתשלום שנתי של 75 ¤ לדונם משך 5 שנים

 

בהצלחה,

נשמח לסייע בכל שאלה בעניין,

 

 

 

בברכה,

 

אלה כהן-שוורץ

מרכזת שימור קרקע ניקוז ומים - מחוז העמקים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 

נייד: 052-4409945  |  משרד: 04-6489121 

דוא"ל: ellach@moag.gov.il  | אתר המשרד: www.moag.gov.il

ת.ד. 203, ד.נ. גלבוע, 18120

 

P אנא חשוב על הסביבה - אל תדפיס מסמך זה אם אינך זקוק לו מודפס