מפקד עובדים זרים 2020 - תזכורת!

ועד חקלאי • כניסות

קבצים מצורפים:

חוברת בקשה 2020 עובדים זרים

 

 

 

 

 

 

לכל החקלאים שלום,

תזכורת התאריך האחרון להגשת חוברות הבקשה להעסקת עובדים זרים הוא ל' בניסן 5/5/19.

גם אם תינתן הארכה, היא תינתן לתקופה קצרה בלבד.

נא הזדרזו והגישו את הבקשות.

מומלץ לתאם טלפונית את מועד ההגשה.

 

כל טוב וחג שמח