המועמדים לוועד אגודת מתיישבי רמת צבי

מזכירות • כניסות

 

7.11.19

המועמדים לוועד אגודת מתיישבי רמת צבי

הגישו מועמדותם שבעה חברים (לפי סדר הא"ב).

המועמדים הם:

אידל פרדי

ארבל ליאור

בן זאב שגב

גולדשמיט זיו

דוד אלון

פייקוב הילה

פרידמן שרון

בברכה

                                                וועדת קלפי.