מסמך לישובים-היערכות לקיץ ומניעת דליקות וכיבויין- קיץ 2020.pdf

מזכירות • 19/5/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

מסמך לישובים-היערכות לקיץ ומניעת דליקות וכיבויין- קיץ 2020

 

 

 

 

שלום לכולם,

 

מצו"ב מסמך היערכות לקיץ ומניעת דליקות, לטובת היערכותכם.

 

 

בברכה,

 

גיא איצקוביץ

מנהל המחלקה לביטחון ושירותי חירום

וקב"ט מועצה אזורית הגלבוע

 

טל': 04-6533377

פקס: 04-6533308