הודעה על בחירות לוועד אגודת מתיישבי רמת צבי - 16/10/2017

ועדת קלפי - ועד מתיישבי רמת צבי • 15/10/2017 כניסות

לחברים שלום רב,

ביום ב' בתאריך 16/10/2017 בין השעות 21:30– 19:30                 

תתקיימנה בחירות לוועד אגודת מתיישבי רמת צבי.

רשאים להצביע חברים שרשומים כחברי אגודת מתיישבי רמת צבי בלבד.

חברי וועדת קלפי יקבלו רשימה מעודכנת בה רשומים הזכאים להצביע.

הבחירות יתקיימו בחדר הישיבות אשר במזכירות.

שמות המעומדים-

אידל פרדי

ארבל ליאור

גוזובסקי גליה

גולדשמיט זיו

דוד אלון

כהן ירון

רמות אמיר

 

חשוב שכולם יקחו חלק בהצבעה

מצפים לשיתוף פעולה ולבחירות הוגנות

                                                             

                                                                בברכה                                                                                        וועדת קלפי