תנועת המושבים - ליו״ר האגודות החקלאיות/ ועדי המושב

מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

מכתב למושבים17719(2)

שלום רב,

מצורף מכתב המסביר את השתלשלות האירועים הפוקדים את תנועת המושבים בימים אלו.

אנא קראו בעיון ואל תישארו אדישים.

בברכה,

בני ובנות מושבים מכל רחבי הארץ