שביתה בעיריות וברשויות. אנא להפיץ הודעה זו לכל התושבים ובלוחות המודעות. תודה מראש

מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

CCE 000151

 

 

 

תושבים יקרים,

 

הנדון: שביתה בעיריות וברשויות ביום חמישי 7.11.19

 

אנחנו מבקשים לעדכן אתכם כי בישיבה של הנהלת השלטון המקומי התקבלה החלטה על השבתת השירותים בכל העיריות והרשויות המקומיות והאזוריות בארץ ביום חמישי הקרוב, 7/11/19.

 

השבתת השירותים נעשית בשל העיכובים בהעברת תקציבי ממשלה, מענקי איזון ומענקים נוספים, ובשל הקיצוצים הנכפים על הרשויות המקומיות, קיצוצים הפוגעים אנושות בתקציבי הרשויות וביכולתן לתפקד ולהעניק שירותים לתושבים.

 

המועצה האזורית הגלבוע, תומכת במאבק הצודק ומצטרפת להשבתה!

יש לשים את התושבים מעל הפוליטיקה ומעל ההסכמים הקואליציוניים ולפעול בדחיפות להסדרת התקציבים הנדרשים. אנו מקווים כי יתוקנו הליקויים והשביתה תימנע, אך אם לא יבוטלו קיצוצי התקציב, לא יהיה מנוס מהשבתת השירותים.

 

השירותים שיושבתו הם שירותי קבלת קהל, לרבות כל שירותי הרווחה והוועדה המקומית. לא יהיו הסעות לבתי הספר, שיהיו אף הם מושבתים.

השביתה תכלול את עובדי המינהל והשירותים במערכת חינוך לרבות כל הצוותים החינוכיים, קב"סים, קב"טים ומלווים.

 

ועם זאת, בחינוך המיוחד יינתנו השירותים כרגיל. גם פינוי האשפה יעשה כסדרו, וכן, "פסטיבל תוצרת מקומית" יערך במועדו.

 

אנו מבקשים את הבנתכם ואת תמיכתכם בשביתה.

ההשבתה היא המוצא האחרון, כאמור, כדי למנוע את הפגיעה בשירותים שהרשויות מספקות. אנא היאזרו בסבלנות וקבלו בהבנה את הצעדים שיינקטו.

 

הנהלת מועצה אזורית הגלבוע.

 

 

 

 

שי אלט,

דובר המועצה אזורית הגלבוע, וממונה על העמדת מידע לציבור.

058-6650088