בית רמת צבי מודיע בער על מותה של מרגלית ורובל

מזכירות • כניסות

                  

                   בית רמת צבי

מודיע בצער על מותה של

מרגלית ורובל

ממייסדות המושב

משתתפים בצער המשפחה

הלוויה היום יום ה' יד' באב 15.8.2019 בשעה 18:00

בבית העלמין במושב