אסיפה כללית משותפת 19.11.18 - ביטול

ועד חקלאי • 5/11/2018 כניסות

לחברים שלום

אסיפת החברים שתוכננה לתאריך ה- 19/11 מבוטלת