נהלי תמיכה - משרד החקלאות

ועד חקלאי • 25/3/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

נוהל סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשים

נוהל תמיכה למיכון וטכנולוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כוח אדם

נוהל תמיכה בגידולי נישה

 

 

 

לידיעת ציבור החקלאים,

מצורפים 3 נהלי תמיכה חדשים שפורסמו על ידי משרד החקלאות:

נוהל תמיכה למיכון וטכנולוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כח אדם

רקע:מטרת הנוהל הינה לסייע באמצעות תמיכה כספית למבקשים לרכוש מיכון, מערכות, חומרה או תוכנה שכוללים טכנולוגיות חדשות שפותחו או יובאו לישראל ב- 5 השנים האחרונות והמשולבות בכלי מיכון חקלאי שעברו את שלב הפיתוח והוכחה פעולתן, או שהנם כלים שבמהותם מהווים כלי מיכון לחיסכון בכ"א. בנוהל זה ניתנת תמיכה גם ל"חקלאות מדייקת", לרבות צילומי לוויין מפוענחים, צילומי רחפנים מפוענחים או חיישנים משדרים המשמשים לבקרת השקיה, דישון, ריסוס וצימוח. עוד נמצא לנכון לסייע במיכון התומך בממשקי שימור קרקע.

·         שיעור המענק: עד 30% (600 אלף ₪) מסכום ההשקעה.

·         מסגרת התקציב (תלת שנתי 2018-2020): 45 מיליון ₪.

·         תאריך הגשה: ניתן להגיש את הבקשות עד ליום 29/11/2018 או עד גמר התקציב, המוקדם מביניהם. יש לשים לב שניתנת קדימות במתן תמיכות למגישים הראשונים.

·         זכאות: בקשות תמיכה יוכל שיוגשו ע"י כל אחד מן הבאים: אדם פרטי (ובתנאי שהוא מנהל ספרים כחוק ע.מ.), שותפות, אגודה שיתופית חקלאית, חברה בע"מ ובלבד כי כל אחד מן המנויים כאמור, מוגדר כ"יצרן חקלאי". בתוך קבוצת זכאים זו כלולים גם "קבלני עיבוד חקלאי" בהינתן שהנם יצרנים חקלאיים. 

נוהל סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשים וטכנולוגיות חדשות

רקע: הוועדה לגידולים חדשים (גד"ח) מסייעת לקידום ופיתוח החקלאות בארץ באמצעות עידוד השקעות הון בחדשנות בחקלאות, ליצרנים חקלאיים, ע"י מתן מענקי השקעה מנהליים. הידע שיווצר במסגרת פרויקט שיאושר על פי נוהל זה יהווה ידע ציבורי שהמדינה זכאית להפיץ לטובת כלל חקלאי ישראל. תמיכה זו תינתן עבור גידולים חדשים (לרבות בע"ח), טכנולוגיות חדשות, זנים חדשים, שיטות גידול או עיבוד חדשניות (כולל מיכון לסוגיו ושיטות Harvest Post) אשר משנות מרכיבים כגון, איכות המוצר, תקופת/כמות הניבה, חיסכון משמעותי בעלויות הייצור, חיסכון במים, התייעלות בשימוש בתשומות. כולל כוח אדם וימי עבודה ושימושים חדשים במוצרים קיימים, ו/או טכנולוגיות שיש בהם כדי להשפיע.

·         שיעור המענק: עד 40% (300 אלף ₪) מסכום ההשקעה.

·         מסגרת התקציב (שנת 2018): 1.5 מיליון ₪.

·         תאריך הגשה: ניתן להגיש את הבקשות עד ליום 31/12/2018 או עד גמר התקציב, המוקדם מביניהם. יש לשים לב שניתנת קדימות במתן תמיכות למגישים הראשונים.

·         זכאות:  בקשות תמיכה יוכל שיוגשו ע"י כל אחד מן הבאים: אדם פרטי (ובתנאי שהוא מנהל ספרים כחוק ע.מ.), שותפות, אגודה שיתופית חקלאית, חברה בע"מ, וכן בתי ספר חקלאיים ובלבד כי כל אחד מן המנויים כאמור, מוגדר כ"יצרן חקלאי". בתוך קבוצת זכאים זו כלולים גם "קבלני עיבוד חקלאי" בהינתן שהנם יצרנים חקלאיים.

 

נוהל תמיכה בגידולי נישה

רקע : גידולי מסה שמשמעותם ייצור בשטחים נרחבים (תפו"א, גזר, חיטה, מלפפון ועוד), מהווים פתרון לסוגיית בטחון המזון של המדינה, אך רווחיותם הולכת ונשחקת. על רקע שחיקה זו, התפתח בענפי החקלאות אפיק ייצור העונה לסיווג של "גידולי נישה". מטרת הנוהל לעודד חקלאים להרחבת מגוון הגידולים במשקם מתוך רצון להגדיל רווחיות, פיזור סיכונים, ומציאת חלופות לגידולי מסה. מטרת נוהל זה לסייע בהפחתת עלויות השקעה במיכון או ציוד, ובאופן עקיף להגדיל רווחיותם של מגדלים המעוניינים לפנות לגידולי נישה.

·         שיעור המענק: עד 30% (600 אלף ₪) מסכום ההשקעה.

·         מסגרת התקציב (תלת שנתי 2018-2020): 2.5 מיליון ₪.

·         תאריך הגשה: ניתן להגיש את הבקשות עד ליום 29/11/2018 או עד גמר התקציב, המוקדם מביניהם. יש לשים לב שניתנת קדימות במתן תמיכות למגישים הראשונים.

·         זכאות: בקשות תמיכה יוכל שיוגשו ע"י כל אחד מן הבאים: אדם פרטי (ובתנאי שהוא מנהל ספרים כחוק ע.מ.), שותפות, אגודה שיתופית חקלאית, חברה בע"מ ובלבד כי כל אחד מן המנויים כאמור, מוגדר כ"יצרן חקלאי". בתוך קבוצת זכאים זו כלולים גם "קבלני עיבוד חקלאי" בהינתן שהנם יצרנים חקלאיים.

לפרטים נוספים,
המרכז לחקלאות חכמה גליל-גולן

 

 

 

 

 

 

 

 

אסף סדן

ג'ניה וייסנברג

דר' אורנה הראל

דר' דפנה מיכאלי

גיל סופר

עופר ברנע

אלקנה בן ישר

עמוס לוין

כלכלן היחידה העסקית במיגל

כלכלן היחידה העסקית במיגל

מנהלת היחידה העסקית במיגל

מנהלת מדעית החברה לחקלאות עתירת ידע בגולן

מנהל הועדה החקלאית גולן

מנכ"ל החברה לחקלאות גליל עליון

מנכ"ל מו"פ צפון

סמנכ"ל חקלאות פיתוח הגליל

asafn@migal.org.il

jeniaw@migal.org.il

ornah@migal.org.il

h-a-y@megolan.org.il

agri@megolan.org.il

oferb@galil-elion.org.il

elkanabn@migal.org.il

amosl@galildevelop.co.il

04-6955005

04-6955005

04-6955011

054-5453494

04-6851015

04-6067894

04-6953508

04-6816521

 

 

 

שבוע טוב,

התאחדות האיכרים בישראל

 

 


אם אינכם רואים מייל זה, אנא לחצו כאן


הודעה זו נשלחה אל
mazkirut@ramat-zvi.org.il מאת hitachdut1@ikarim.org.il

עדכן פרופיל/כתובת מייל | הסרה | דיווח על שימוש לרעה

נשלח באמצעות smoove   פלטפורמת שיווק מבית V.I.Plus