צרכניה

לידיעתכם כי החל מהיום צרכניית רמת צבי תשמש כנקודת איסוף לחבילות
לידיעתכם כי החל מהיום צרכניית רמת צבי תשמש כנקודת איסוף לחבילות