מועצה אזורת גלבוע

פעילות חינמית, אחרי שעות הלימודים, לכל ילד בכיתה ד23/6/2017
פעילות חינמית, אחרי שעות הלימודים, לכל ילד בכיתה ד'-ה'!

בניית תכנית אב יישובית בתחום הספורט והפעילות הגופנית16/6/2017
בניית תכנית אב יישובית בתחום הספורט והפעילות הגופנית

כלבת9/6/2017
כלבת

"קפה תרבות" תשע"ז