הודעה לחקלאים מיפוי 2018 לקראת מפקד עובדים זרים

ועד חקלאי • 18/3/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

img-228133405-0001

 

 

 

שלום רב,

 

מצורפת פניה מלשכת ראש המועצה- הודעה לחקלאים לקראת מפקד עובדים זרים.

 

עפרי ארדיטי

עוזרת מנכ"לית המועצה

046533399 | 0528548608

ofri@hagilboa.org.il