נוהל תמיכה בשימור קרקע

ועד חקלאי • כניסות

 

תזכורת

 

שלום לכולם,

 

בשעה טובה, פורסמו נהלי התמיכה בשימור קרקע וניקוז לשנת 2018.

 

את המסמכים המלאים עבור הגשת הקול קורא והנספחים ניתן למצוא באתר המשרד בכתובת:

http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/nohalim/Pages/nohal_shimur_karka_2018.aspx

 

קיימים חמישה מסלולי תמיכה שבאמצעותם ניתן להגיש בקשות,

ארבעה מסלולים במסגרת "נוהל תמיכה בשימור קרקע" במסגרתם ניתן להגיש בקשות בנושא עד 15.5.2018.

מסלול אחד במסגרת "נוהל תמיכה למיכון וטכנולוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כח אדם".

# נוהל התמיכה בכלי מיכון הינו דרך מנהלת ההשקעות פתוח כעת להגשה ולבחינת הבקשות.

 

להלן עיקרי כלל המסלולים:

 

  1. פעולות ואמצעים לשימור קרקע -  דוגמת ניקוז תת קרקעי , שיחים, תעלות ניקוז חקלאיות ודרכי מים, אמצעים לפיזור או השהיית נגר,

מעבירי מים, מדרגים, ייצוב צמחי במטעים, סוללות מגן וכו'.

שיעור התמיכה:  עד 50% מעלות התוכנית (כולל מע"מ), עד תקרת בקשה של 300,000 ¤.

 

2.      תכנון כולל וסקרים - לצורך הכנת תכנית כללית לשימור קרקע, לסקרים בשטחים חקלאיים ששטחם מעל 500 דונם,

לבירור בעיות מרחביות, לרבות בעיות ניקוז והמלחה לצורך מתן המלצות ולפתרונן.

שיעור התמיכה: עד 50% מעלות התוכנית (כולל מע"מ).

 

3.      תחזוקת מערכות שימור קרקע עבור הוצאות תחזוקה סדירה של מתקנים הנדסיים (מפלים, סוללות, מעבירי מים),

תעלות בלתי מעובדות, שיחים, ייצוב בצומח או ייצוב הנדסי , בתוך השטח המעובד או מחוצה לו.

שיעור התמיכה:  עד 75% או עד לסך של 20,000 ¤ מעלות התוכנית ) כולל מע"מ(, הסכום הנמוך מבניהם.

 

4.      עיבוד משמר עבור ממשק ייעודי לשימור קרקע בשטחי עיבוד חקלאי.

שיעור התמיכה: עבור "עיבוד משמר" (עד 2500 ד' בעל, 1500 ד' שלחין) - סך של 35 ¤ לדונם בשנה משך 5 שנים

 

5.      כלי מיכון תומכי ממשק שימור קרקע מזרעות אי פליחה, או כלי עיבוד במטעים המאפשרים השארת חיפוי צמחי מלא.

שיעור התמיכה: עד 25% משווי השקעה מוכרת של רכישת כלי המיכון (ותוספת 5% לכלי המיוצר בארץ),

גובה ההשקעה שתוכר הינה עד 500,000 ¤ למגדל,  עד  2,000,000¤ למשק שיתופי.

סך עלות מוכרת מינימאלית (לכלי בודד) הינה 25,000 ¤ .

בקשות שיאושרו במנהלת ההשקעות עד 30.5.2018, יועברו לאגף לשימור קרקע וניקוז, לבקשת השלמת  תמיכה של 15% (סה"כ תמיכה של עד 40% משווי ההשקעה המוכרת).

שימו לב, לכל המעוניין בתמיכה בכלי מיכון - ניתן כבר להגיש בקשות דרך מנהלת ההשקעות.

 

 

בהצלחה,

נשמח לסייע בכל שאלה בעניין,

 

 

בברכה,

 

אלה כהן-שוורץ

מרכזת שימור קרקע ניקוז ומים - מחוז העמקים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 

נייד: 052-4409945  |  משרד: 04-6489121 

דוא"ל: ellach@moag.gov.il  | אתר המשרד: www.moag.gov.il

ת.ד. 203, ד.נ. גלבוע, 18120

 

P אנא חשוב על הסביבה - אל תדפיס מסמך זה אם אינך זקוק לו מודפס