אסיפה כללית אגודה חקלאית 3.7.18

ועד חקלאי • 19/6/2018 כניסות

 

19/06/18

4857

לכבוד:

חברי האגודה החקלאית

הנדון: אסיפה כללית

הנכם מוזמנים לאסיפה כללית שתתקיים ביום שלישי 3.7.18

בשעה 19:00 בערב בבית העם.

על סדר היום:

1.     אישור יו"ר ומזכיר האסיפה

2.     קבלת משפחת צוקרמן לחברות באגודה חקלאית

רוכשים את משק פישר צבי וציפורה

3.     קבלת ניר בן זאב כבן ממשיך.

4.     עדכונים שוטפים.

 

 

במידה ולא יהיו נוכחים מספר חברים על פי החוק בשעה היעודה תדחה האסיפה בשעה אחת ותתקיים בכל מספר חברים נוכחים והחלטות האסיפה תהינה חוקיות.

 

                                                                בברכה                                          

ועד אגודה חקלאית