מחזור מוצרי אלקטרוניקה וסוללות

מזכירות • 15/5/2018 כניסות

 

 

 

שלום,

מצ"ב מכתב בנושא מחזור מוצרי אלקטרוניקה וסוללת.

אבקש לפרסם מכתב זה לתושבים.

 

תודה.

 

בברכה,

זאב שמחי

מנהל יחידה סביבתית

ומחלקת פיקוח

Scan 20180515 112135