מחזור מוצרי אלקטרוניקה וסוללות

מזכירות • כניסות

שלום,

מצ"ב מכתב בנושא מחזור מוצרי אלקטרוניקה וסוללת.

אבקש לפרסם מכתב זה לתושבים.

תודה.

בברכה,

זאב שמחי

מנהל יחידה סביבתית

ומחלקת פיקוח

ccd6gg.jpg

Scan 20180515 112135