היסעים לתלמידים מחוץ למועצה

מזכירות • כניסות

29/8/2019

 

לכבוד:

מזכירויות היישובים- אנא עזרתכם בהפצה לכלל התושבים.

 

הנידון: היסעים לתלמידים מחוץ למועצה

מינהל החינוך בגלבוע ומחלקת התחבורה מבקשים לעדכן את ציבור התושבים בכך שהיסעים של תלמידים לבתי הספר נערכים על פי מיפוי של משרד החינוך. 

בעת הזו, נותרו מקומות פנויים בודדים בהיסעים של תלמידים לבתי הספר מחוץ למועצה.

הורי התלמידים שלומדים מחוץ למועצה, בבתי ספר שאינם מוכרים במיפוי של משרד החינוך, ייצרו קשר עם החת"מ עד ה- 3/9/2019 על מנת לבחון השתלבותם בהיסעים קיימים, על פי הקווים הנתונים ועל בסיס מקום פנוי.

 

·         בכפוף לתנאים ולחתימה על הסכם.

 

בברכת שנת לימודים פורייה!

גליה מנהלת תחום ביה"ס      050-8623469

טל מנהל מחלקת תחבורה      052-9283649