כנס עשבים לעונת 2018-2017

ועד חקלאי • 26/11/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

כנס הדברת עשבים בעמקים 2017

הזמנה לקורס - עתידים לחקלאות - בענפי הצומח

 

 

 

 

ברוריה עובדיה

ראש ענף שירות לחקלאי

מחוז העמקים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ת.ד. 203, ד.נ. גלבוע 18120

משרד: 04-6489109  | פקס: 04-6489127

מייל: bruriao@moag.gov.il  |  אתר: www.moag.gov.il