דורות בגלבוע

שישי חברתי - הרצאה על קהיר
שישי חברתי - הרצאה על קהיר