דורות בגלבוע

"מתנת הגיל" במדבר - 22-24.4
"מתנת הגיל" במדבר - 22-24.4