עדכון מספר 3- נוהל מיכון וטכנולוגיות חדשות

ועד חקלאי • 28/3/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

מיכון וטכנולוגיות חדשות - תוספת למיכון - עידכון מס' 3 ל- 23.3.18

 

 

 

לכבוד:

ציבור החקלאים

 

מצ"ב עדכון מספר 3 לנוהל מיכון וטכנולוגיות חדשות הכולל תוספת של מכונות מאושרות לנוהל .

 

.