תשלומי מיסים ומים - משכירים

מזכירות • כניסות

 

5050

 

לכבוד:

 

 

הנדון: תשלומי מיסים ומים - משכירים

 

בעקבות עלייה במספר השוכרים והקושי לגבות ולעקוב אחר תשלומי המיסים והמים מהם,

בהמשך להחלטת אסיפה מתאריך  7.8.2012 הוחלט להטיל את חיובי התשלום על בעל הנכס.

החלטה זו בתוקף החל מתאריך 1.1.2020

 

 

 

 

 

בברכה

ועד אגודת מתיישבי

רמת צבי