השתתפות באבלם של שמוליק לנדאו ושרה סוליבן במות אחותם

מזכירות • כניסות

 

בית רמת צבי משתתף באבלם של

שמוליק לנדאו ושרה סוליבן

במות אחותם

ברוריה קפרובסקי לבית לנדאו.

הלוויה מחר יום ד' כב' חשון תש"פ 20.11.2019

בשעה 10:45 בבית העלמין ירקון שער חסד.

השבעה בבית המשפחה רחוב הכנסת 11 גבעתיים