תרבות

"על גברים ועל נשים"- בואו לצחוק בבית העם!
"על גברים ועל נשים"- בואו לצחוק בבית העם!