יום העצמאות ברמת צבי

×ת××× × ×©× âר×ת צ×× ×©××â.

ערב משפחות בסחנה