ועד הנהלה

הזמנה לאסיפה - 26/9/2017

קבצים מצורפים:

הזמנה לאסיפה

 

                                                                                                         17/09/17

                                                                                                            4776

 

לכבוד

חברי אגודת מתיישבי רמת צבי

 

הנדון: הזמנה לאסיפה כללית

 

הנכם מוזמנים לאסיפה כללית

ביום שלישי 26/09/17 בשעה 19:00  בבית העם.

 

על סדר היום:

  1. בחירת יו"ר אסיפה.
  2. בחירת מזכיר אסיפה.
  3. בחירת ועדת קלפי לבחירות לוועד

"מתיישבי רמת צבי-ישוב קהילתי כפרי-אגודה שיתופית בע"מ"

 

במידה ולא יהיו נוכחים מספר חברים על פי החוק בשעה היעודה, תדחה האסיפה בשעה אחת ותתקיים בכל מספר חברים נוכחים והחלטות האסיפה תהינה חוקיות.

 

 

   בברכה,              

ועד ההנהלה

מתיישבי רמת צבי