מרפאה

פעילות חנוכה במרפאה  לילדי הגנים
פעילות חנוכה במרפאה לילדי הגנים