שעות פעילות בריכת כפר יחזקאל - קיץ 2017

מזכירות • 16/6/2017 כניסות