הודעה לחקלאים: סוגיות הכרוכות בסעיף 116 לחוק התכנון והבנייה במושבות

מזכירות • 1/3/2020 כניסות

 

 

 

 

הודעה לחקלאים: סוגיות הכרוכות בסעיף 116 לחוק התכנון והבנייה במושבות

 

בעקבות פניות רבות שהגיעו אלינו בנושא אכיפת סעיף 116 לחוק התכנון והבנייה, אנו מבקשים לעדכן כי לאחר פגישות ודיונים בלשכתו של המשנה ליועמ"ש לממשלה, ארז קמיניץ, בדגש על יישום האכיפה במושבות, הוא החליט לקבל את המלצתנו ולבחון מחדש ופעם נוספת, את מדיניות אכיפת החוק ביישובים החקלאיים ובחלקות החקלאיות. בחוות הדעת שהגשנו למשרד המשפטים, טענו כי על משרד המשפטים לקבוע עבור גורמי האכיפה, עקרונות מאפשרים של שימוש חורג והיתרי בנייה וזאת, בהתאם למדיניות הממשלה ובהתאם לחוק. 

 

בעבר, קבעה הממשלה מדיניות לשמור על המשק החקלאי ולאפשר עיסוק בפעילות לא חקלאית, בה יש זיקה למרקם הכפרי. בנוסף, קבעה רשות מקרקעי ישראל רשימה של שימושים במשק החקלאי שאינם עולים לכדי שימוש חורג, בין היתר, מכירה ישירה של התוצרת החקלאית של המגדל. בנוסף, גם מתוקף חוק רישוי עסקים, ישנם עסקים שאינם נדרשים לרישוי עסק, ולכן ככל שלא נדרש היתר, יש לראות בכך שימוש חורג כפלח מאושר.

 

אנו מבקשים להביא לידיעתכם, כי טרם קיבלנו מענה ממשרד המשפטים כיצד ניתן לבטל או להקל על חקלאים שנקנסו במסגרת העבודה של רשויות האכיפה ואנו מתחייבים לעדכן בהקדם. 

 

אנו פונים אליכם בבקשה להביא לידיעתנו כל מקרה של אכיפת סעיף 116 לחוק התכנון והבנייה שהתרחש אצלכם במשק ועונה על אחד או יותר מהמפורט לעיל. 

 

ליצירת קשר אנא פנו במייל: office@ikarim.org.il  או בטלפון: 03-6952229 

 

נמשיך לעבוד בשבילכם ולמענכם,

התאחדות האיכרים בישראל

 

 


אם אינכם רואים מייל זה, אנא לחצו כאן


הודעה זו נשלחה אל mazkirut@ramat-zvi.org.il מאת hitachdut1@ikarim.org.il

עדכן פרופיל/כתובת מייל | הסרה | דיווח על שימוש לרעה

נשלח באמצעות smoove