פרסום לציבור העברת תוצרת לנזקקקים - נוהל 2018

ועד חקלאי • 17/2/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

נוהל להעברת תוצרת לנזקקים 2018

 

ציבור החקלאים

 

הנדון: נוהל העברת תוצרת עודפת לחקלאי 2018

 

מחקרים שנערכו בשנים האחרונות ע"י ארגון המזון והחקלאות של האו"ם (FAO) ומדינות רבות בעולם, כולל ישראל, הצביעו על כך שכשליש מכמות המזון המיוצר בעולם ובכלל זה, מחצית מכמות הפירות והירקות - אובדים בתהליך הייצור  ולאורך שרשרת ההספקה והצריכה. 

לתופעה של אובדן המזון השלכות סביבתיות, כלכליות וחברתיות ניכרות המתבטאות בבזבוז משאבים יקרים כגון מים, קרקע, דשן, אנרגיה, כוח אדם, גרימת נזק לסביבה עליה במחירי התוצרת הטריה/העמסת יוקר המחייה בשל הצורך לגלגל את אותה עלות של "אובדן מזון" לכיסו של הצרכן  וכו'.

לאור המפורט, אך ברור כי כל מהלך שיביא לצמצום הפחת ועודפי הייצור, בשילוב מהלכים להצלת מזון הנו מבורך ויסייע בין השאר, למלחמה ביוקר המחיה ובמאמצים הלאומיים להספקת ביטחון תזונתי לנזקקים אשר ידם אינה משגת.

בהקשר זה יובהר כי בגידול פירות וירקות הווצרותה של "תוצרת עודפת"  הנה תולדה של חוסר וודאות מובנה שכן מדובר בענף ייצור שתנאיו אינם נשלטים באופן מוחלט על ידי אדם (אקלים, קרקע) ומשכך - מקשה על יכולת המגדל לתכנן את היקפי הייצור המדוייקים.

 

לאור המוסבר מבקש נוהל תמיכה זה להעמיד מסגרת תקציב שנתית בסך של עד 950 אלף ¤  לתשלום הוצאות הקטיף למגדלי ירקות (מן הסוגים המנויים בנוהל תמיכה זה) ליצוא ולשוק המקומי, תמורת קטיף תוצרתם העודפת והעברתה לעמותות חסד למטרת חלוקה לנזקקים.
כוונת עורך  הנוהל הנה לסייע למגדלים בהוצאות הקטיף בלבד ביחס לחלקה של תוצרת עודפת ככל שנוצרה אצלו ושהועברה על ידו לאחת מעמותות החסד לנזקקים (ובתנאי שהדבר בוצע בהתאמה מלאה לדרישות נוהל זה).

להלן הדגשים עיקריים:

1.      התשלום יינתן לפי 0.5 ¤ לק"ג תוצרת שהועברה לעמותת חסד שהעבירה דוח על כמויות התוצרת שהתקבלו אצלה

2.      מקסימום מענק 25,000 ¤ לבקשה

3.      ניתן להגיש בקשות עד ל 30.11.18

4.      חשבוניות יוכרו החל מ 29.1.18  (פרסום לציבור)

 

 

 

בברכה

צביקה כהן

סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות