ועד חקלאי

מכסת העובדים הזרים בחקלאות9/6/2017
מכסת העובדים הזרים בחקלאות

תמונת ראשונים לאלבום תנועת המושבים9/6/2017
תמונת ראשונים לאלבום תנועת המושבים

תנועת המושבים מזמינה אותך לתערוכה החקלאית פרש אגרומשוב בחינם וללא כל עלות28/5/2017
תנועת המושבים מזמינה אותך לתערוכה החקלאית פרש אגרומשוב בחינם וללא כל עלות