ועד חקלאי

דרישת ההסתדרות לתשלום דמי חבר ודמי טיפול מקצועי ארגוני
דרישת ההסתדרות לתשלום דמי חבר ודמי טיפול מקצועי ארגוני