ועד חקלאי

מס קניה על טרקטור משא חקלאי המונע בבנזין
מס קניה על טרקטור משא חקלאי המונע בבנזין