שיקום מעביר מים בדרך אייזנהאואר- נא לפרסם ביישובים

מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

שיקום מעביר מים בדרך אייזנהאואר

בברכה,

חיה גודל

מנהלת המשרד

רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי

04-6532854