אישור תוספת יחידת מגורים למשקי עזר

ועד חקלאי • 31/12/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

אישור תוספת יחידת מגורים למשקי עזר

 

שלום רב

מצ"ב מכתבו של עו"ד עמית יפרח בדבר אישור תוספת יחידת מגורים למשקי עזר

שבת שלום

 

בברכה,

ורדה בואבי

מנהלת לשכת אגף קרקעות ואגו"ש

תנועת המושבים בישראל    www.tmoshavim.org.il    הצטרפו אלינו

ליאונרדו דה וינצ'י 19, קומה 4, ת"א 64733 טל. 03-6086307 פקס 03-6918996

P שימרו על הסביבה אל תדפיסו מייל זה אם אינכם חייבים

מסמך זה והחומר המצורף אליו אישיים ומיועדים לנמען בלבד. העתקתם או הפצתם אסורה בהחלט. אם קיבלת את המסמך או את החומר המצורף אליו בטעות, נא הודיענו מיד במענה חוזר לדאר אלקטרוני זה ומחק כל עותק של דאר זה מהמערכת