קול קורא להקצאת מכסות הטלה למגדלים חדשים 2018

ועד חקלאי • 17/2/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

קול קורא מכסות חדשות- 2018- סופי לפרסום06022018

 

 

 

 

קול קורא להקצאת מכסות הטלה למגדלים חדשים לשנת 2018

מכסות בהיקף כולל של עד 65 מכסות אישיות למגדלים חדשים, שיחולקו כך:

1.      עשר מכסות למגדלים חדשים מקרב האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית בלבד;

2.      55 מכסות יוקצו למגדלי פטם ביישובים שבהם מגדלים מטילות לפי מכסות.

את הבקשה, על נספחיה, יש להגיש למועצה לענף הלול עד ליום ראשון, ה- 4.03.2018, לידי ועדת המכסות בכתובת: המועצה לענף הלול, רח' קפלן 2,  תל אביב.

בשאלות ובבירורים ניתן לפנות אל גב' אתי כהן אגף תכנון וכלכלה בטל':  03-6083279  או בפקס: 03-6083283.

 

 

בברכה

 

אהוד

 

אהוד        אלפרט

מנהל תחום     ענפי החי

האגף    לגורמי    ייצור

משרד         החקלאות

 

נייד: 050-6241126

משרד:03-9485493

פקס:  03-9485767

דואר אלקטרוני: ehuda@moag.gov.il