תזכורת - הגשה לבקשות להעסקת עובדים זרים בחקלאות

ועד חקלאי • כניסות

קבצים מצורפים:

חוברת המלצה 2020 עובדים זרים

 

 

 

 

 

שלום לחקלאים,

 

להזכירכם,  הגשת הבקשות להעסקת עובדים זרים, עד ה 20/6/19.

 

חקלאים שמגישים בקשות גם לענף הצומח, עליהם לבדוק שהמיפוי תואם את הבקשה

בכדי לראות את השטחים שמופו, יש להיכנס לאתר בכתובת  ,Gisproxy.mgtech.co.il/rd/idולהקליד ת.ז. עימה בוצע המיפוי.

ניתן לקבל את מיפוי השטחים באמצעות קובץ אקסל המפרט את כל המידע על החלקות שמופו. )יש להגיש קובץ זה עם הגשת החוברת(

 

חשוב להדגיש שלא תהיינה הארכות נוספות.

 

לידיעתכם, בתאריך 12.6.19 עד 26.6.19  אני יוצאת לחופשה .

 

אנא הזדרזו והגישו את החוברות.

 

 

ברוריה עובדיה

מרכזת  שירות לחקלאי

מחוז העמקים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ת.ד. 203, ד.נ. גלבוע 1812000

משרד: 04-6489109  | פקס: 04-6489127

דוא"ל  bruriao@moag.gov.il  |  אתר המשרד : www.moag.gov.il